DOEK FESTIVAL PRESENTEERT: Wondermachine
De Warme Winkel & De Brakke Grond
presenteren
Voorstellingen &
Concerten
Juli & Augustus
AGENDA

DOEK FESTIVAL PRESENTEERT: Wondermachine

Rave: Ik voel me aangetrokken tot deze denkbeeldige werelden van sciencefiction en post apocalyptische tijden, van literatuur tot cartoons, in personages, verhalen, landschappen. Zoveel geweldige scènes. Deze indrukken kunnen als een geur in mijn hersenen verschijnen tijdens het improviseren met Oscar Jan Hoogland.

Een metalen blazer en een zelfgemaakt elektrisch klavichord zouden een paar eeuwen geleden futuristische objecten kunnen zijn, die het geluid vormen en vormgeven, de energie verplaatsen, soundscapes door de tijd heen provoceren, naar denkbeeldige werelden vliegen.

Rave: I feel attracted to these imaginary worlds of science fiction and post apocalyptic times, from literature to cartoons, in characters, stories, landscapes. So many great scenes. These impressions could appear as a smell in my brain while improvising with Oscar Jan Hoogland.

A metal woodwind and a self-made electric clavichord could be futuristic objects a couple of centuries ago, forming and shaping the sound, moving the energy, provoking soundscapes through time, flying to imaginary worlds.

  • Credits
  • tenorsax
    Ada Rave
  • elektrische klavichord
    Oscar Jan Hoogland